+420 608 701 500 poptavka@dobrekurzy.cz

23. 09. 2019 | MS Word

Benefity používání textových stylů v MS Word

1. Rychlost formátování

 • Jeden nadpis = jeden klik (jedna zkratka)
 • Vestavěné zkratky pro Nadpis 1–3 a Normální
 • Styl následujícího odstavce → až několik naformátovaných odstavců pouhým odentrováním

2. Konzistence formátování

 • Styl přiřazuje jednoznačné atributy znakům a odstavcům a vždy stejné
 • Každá úprava definice stylu je aplikována na všechny „ostylované“ texty

3. Styly následujícího odstavce

 • Automatické formátování následujícího odstavce po stisku Enter

4. Dědičnost stylů

 • Nastavení rodičovského stylu ovlivňuje potomky
 • Změna písma stylu Normal změní písmo mnoha jiných stylů

5. Logická struktura dokumentu

 • Přisazením Nadpisů 1–9 vzniká logická struktura dokumentu spravovatelná v Navigačním podokně

6. Snadná změna úrovně kapitoly

 • Přiřazením jiného nadpisového stylu
 • Zkratkami Alt+Shift+←a Alt+Shift+→
 • V Navigačním podokně

7. Možnost sbalit a rozbalit jednotlivé úrovně nadpisů přímo v textu

 

Výchozí chování lze nastavit:

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

8. Snadné číslování kapitol (Legal numbering)

Číslovat lze v podstatě jakýkoliv styl, ale použití s vestavěnými styly nadpisů je snadnější:

 

9. Snadná navigace v dokumentu pomocí Navigačního podokna

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

 10. Snadný výběr jedné kapitoly

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

 

11. Snadný tisk jedné kapitoly

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

12. Snadné vytvoření nové kapitoly

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

13. Rychlá změna vzhledu pomocí Motivů

 • Sady písem
 • Sady barev

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

14. Rychlá změna vzhledu pomocí Sad rychlých stylů

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

15. Rychlá změna vzhledu pomocí Úpravy jednotlivých stylů

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

16. Rychlá změna vzhledu pomocí Najít a nahradit

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

17. Možnost omezení formátování jen na úroveň stylů

18. Možnost ukládání stylů do šablon a přenos mezi nimi

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

19. Generování obsahu

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

20. Číslované titulky obrázků včetně čísla kapitoly

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

21. Generování seznamu obrázků

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

22. Číslované seznamy tabulek

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

23. Generování seznamu tabulek

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

24. Generování seznamu rovnic

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

25. Relativně snadné používání Číslovaných seznamů a odrážek

Obsah obrázku snímek obrazovky, mapa Popis byl vytvořen automaticky

26. Možnost řízení toku textu (Svázat s následujícím, Vložit konec stránky před…)

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

27. Možnost vytváření křížových odkazů

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

 

Word může vytvořit křížové odkazy na vaše záhlaví (např. „Viz Panama níže“). Pokud chcete čísla bez číslování a používáte vestavěné styly nadpisů, můžete snadno vytvářet křížové odkazy. Pokud chcete čísla bez číslování a nepoužíváte vestavěné styly, pak jediným způsobem, jak vytvořit křížové odkazy, je vytvořit záložku pro každý jednotlivý nadpis a modlit se k Bohu podle vašeho výběru Při úpravách dokumentu náhodně do záložek nepište.

 

28. Možnost odkazování se pomocí hypertextových odkazů

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

29. Propojování stylů a polí – Dynamická záhlaví

 • STYLEREF

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

30. Generování strukturovaných PDF

31. Publikování na webu

 • Word překládá styly nadpisů jako H1–Hx

32. Řešení mezinárodních problémů

MS Word přichází v desítkách jazykových verzí. Ale „Nadpis 1“ není „Nadpis 1“ ve finštině, francouzštině nebo perštině. Je snadnější přenášet soubory Word (a zejména ty, které obsahují tabulky obsahu nebo makra) napříč různými jazykovými nastaveními pomocí vestavěných stylů nadpisů, protože Word používá speciální kódy k jejich označení, které jsou nezávislé na používaném jazyce.

Pokud vytvoříte běžný obsah, který zobrazuje 3 úrovně vestavěných stylů nadpisů, aplikace Word vytvoří obsah pomocí kódu pole, jako je tento: {TOC \\ o „1-3“}. „1-3“ označuje styly „Nadpis 1“ až „Nadpis 3“, ale je nezávislý na použité jazykové verzi. Nemůžete to získat, pokud používáte vlastní styly.

Pokud vytváříte dokumenty pro mezinárodní publikum, které obsahují pole STYLEREF, můžete pomocí zkratek odkazovat na vestavěné styly nadpisů, které jsou nezávislé na vaší jazykové verzi aplikace Word. Použijte {STYLEREF 1} místo {STYLEREF „Heading 1“}.

Pokud píšete makra VBA pro lidi používající aplikaci Word v několika různých jazykových verzích, můžete si prohlédnout seznam vestavěných konstant stylů v aplikaci Word. Konstanty stylů můžete použít ve všech jazykových verzích. Seznam konstant stylů včetně makra, který umožňuje přidat názvy místních stylů, naleznete v tématu Makro – Vytvoření seznamu místních vestavěných názvů stylů.

33. Ovládání sekvenčního číslování pomocí pole SEQ

Pokud použijete pole SEQ pro číslování titulků nebo jiných seznamů, můžete použít přepínač, abyste řekli aplikaci Word, aby znovu zahájila číslování po každém výskytu vestavěného stylu nadpisů. Můžete například říci, aby se pole SEQ restartovalo po každém odstavci ve stylu Nadpis 1. Pro vlastní styly neexistuje ekvivalentní přepínač.

34. Přístupnost

Čtečky obrazovky, které používají lidé se zrakovým postižením, se spoléhají na vestavěné styly nadpisů, aby dokumentům dávaly smysl. Čtečka obrazovky neví, co si z vestavěného stylu udělat, a co je horší, nedokáže rozpoznat, že přímé formátování (např. Tučné písmo, velká velikost písma) označuje nadpis. Chcete-li zpřístupnit dokumenty, použijte vestavěné styly nadpisů aplikace Word.

35. Práce v režimu osnovy

Obsah obrázku snímek obrazovky Popis byl vytvořen automaticky

36. Propojení číslování stránek a osnovy dokumentu

Číslování stránek je možné propojit s více úrovňovým číslováním nadpisů (1-9), pokud je použito. Díky tomu je na každé straně vidět úroveň osnovy.

Nastavení stránkování spolu s úrovní nadpisů

Nastavení stránkování spolu s úrovní nadpisů

Rubriky

Archivy