+420 608 701 500 poptavka@dobrekurzy.cz

Čeština formálně i neformálně

Český jazyk v oficiální komunikaci

Seznámíte se s pravopisnými jevy, které provázejí váš běžný pracovní den. Zbavíte se rozpačitých pocitů z oslovování žen s nestandardním příjmením. Naučíte se správně používat velká písmena při psaní adres. Budete vědět, jakou větnou konstrukci použít, pokud podmětem ve větě bude zkratka či zkratkové slovo. Získáte návod, jak osvěžit úvod a závěr vašich pracovních e-mailů a dopisů. Dokážete se orientovat v záplavě akademických titulů i v psaní zájmen s velkým písmenem. Bude vám odkryta problematika psaní číslovek. Celkově zlepšíte váš formální jazykový projev.

Co se naučíte

 

 • Psaní velkých písmen u geografických jmen, názvů organizací a institucí (Jak by daňové přiznání mělo být na finančním úřadě do konce března a proč tomu na Finančním úřadě Pelhřimov není jinak.)
 • Přechylování příjmení (Kterak Karla Dvořák zvládla svou přednášku na výbornou.)
 • Pravopis složených jmen a příjmení (Jak nás navštívily Denisa Zemanová Marková se svou maminkou Blankou Markovou-Fialovou.)
 • Oslovení a závěrečný pozdrav v e-mailu (Proč je dobré srdečně zdravit, ale nepřát dobrý den.)
 • Vokativ (Co tomu říkáte, pane Werich(u)?)
 • Používání zkratek a zkratkových slov ve větě (Jak se OSN rozhodlo i rozhodla.)
 • Pořadí českých i zahraničních titulů a jejich pravopis (V jaké kanceláři hledat doc. Ing. Filipa Vaňka, CSc., MBA.)
 • Jazykové prostředky k vyjádření uctivého vztahu k jiné osobě (Ať už vám budou psát „Zdravím, pane inženýre“, nebo „Zdravím Vás, Karle“.)
 • Neutrální a citově zabarvená podoba slov (Proč je modernější být zdravá než zdráva.)
 • Aktivní a aktuální slovní zásoba s možností tematického zaměření (Proč se vyplácí googlit neznámé pojmy.)
 • Psaní jazykem vašich čtenářů (Čím nahradit spojení „realizace zkapacitnění komunikace“.)
 • Emotikony (Proč nebudeš váš pan ředitel, když mu budete posílat :-*.)
 • Konec nadužívání ukazovacích zájmen a trpného rodu (Bylo spočítáno, že ten rozpočet na tu naši akci nebude dostatečný.)
 • Psaní výčtů (Jak sdělovat kolegům, co si mají připravit, kde k tomu najdou podklady a kterak se k tomu stavíte Vy.)
 • Peněžní částky a značky měn (Aneb v čem tkví rozdíl mezi 58,– Kč a 58 Kč a kdy je vhodný zápis 58 korun.)
 • Psaní dat a časových údajů (Jak zjistit, zda záznam v kalendáři přiřazený k 11. 4. 2015 v 20.00 patří pražskému derby nebo pracovní večeři.)

Kurz je nabitý informacemi, které vám pomohou zdokonalit formální psaný projev. Jeho podoba se odvíjí od vašich požadavků. Vybírat můžete mezi zhuštěnou jednodenní formou a vícedenním workshopem doplněným o praktická cvičení a rozšířeným o další témata z ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

Pokud se danou problematikou chcete zabývat hlouběji, doporučujeme Vám specializovaný kurz Norma na text.

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Absolvent oboru Elektronické počítačové systémy na SPŠ v Jihlavě, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Jako lektor IT kurzů působí již od roku 1995. Věnuje se zejména produktům firem Microsoft, Adobe, Corel a Apple. K jeho dalším aktivitám patří fotografie, bezpečnost na internetu, cloudové služby, online marketing a copywriting.

Během své profesní dráhy získal mnoho certifikací (MCT, MCP, MOS, ECDL Advanced, ZNCE…). Neustále se vzdělává, ať již pomocí e‑learningových kurzů, tak i na kurzech uznávaných a akreditovaných společností.

Zaujal vás kurz?

Chcete standardní kurz nebo něco ušijeme přímo pro vás?