+420 608 701 500 poptavka@dobrekurzy.cz

Čeština formálně i neformálně

Hezky česky

Zopakujte si s námi pravidla českého pravopisu – od předložek po psaní přejatých slov. Zjistíte, že psaní i/y je mnohem snazší, než vám tvrdili ve škole. Nepotkáte žádné sveřepé šakaly zavile vyjící na bílý měsíc, ale seznámíte se s moderním jazykem 21. století. Zahrneme vás mnemotechnickými pomůckami, příklady z praxe, cvičeními a upozorníme vás na běžné chyby. Komenský s vámi! Kurz je určen každému, kdo píše a chce být čten.

Co se naučíte

 

 • Problematická vyjmenovaná slova (Kterak nabyl dojmu, že zanechal nabíječku na notebook v hotelovém pokoji.)
 • Shoda přísudku s podmětem (Proč ženy mluvily a muži neřekli vůbec nic.)
 • Psaní velkých písmen u jmen osobních i zeměpisných (Jak se na pražských Hradčanech potkali dva Brňáci.)
 • Pravopis a význam často užívaných slov cizího původu; prvky cizosti při počeštěném psaní (Jak se sofistikovaný time management podílí na naší vlastní evaluaci.) 
 • Pravopis předložek a předpon s a (Jak společně zhlédli film a on z ní poté strhal šaty.)
 • Mě/mně (Mně se líbí tamější Bob!)
 • Zdvojování hlásek ve slově (V ranním deníku psali o raných bramborách.)
 • Účelová a dějová přídavná jména (Nebij balící ženu balicím papírem.)
 • Stupňování přídavných jmen (Jak zkrotit ženu zlou i zlejší.)
 • Přídavná jména přivlastňovací (Markovy holky daly tátovi zabrat.)
 • Složená přídavná jména (Na stole leží červenomodrý anglicko-český slovník.
 • Skloňování podstatných jmen, jména nesklonná (S touto ideou za Andreou nechoď.)
 • Význam málo frekventovaných slov a jejich použití (Viz duel Sparty versus Slavie.)
 • Psaní spřežek (Zepředu i zezadu líbíš se mi, slečno!)
 • Psaní číslovek (Proč název „30ti denní výzva“ není pravopisně korektní.)
 • Psaní čárek
  • Ve větě jednoduché i v souvětí (Fontána na náměstí byla větší než stánek s palačinkami stojící opodál.)
  • Před jako, než, nebo, či, anebo, aneb, čili, neboli
  • Před výrazy eventuálně, respektive, případně, včetně
  • Dělení slov – kde a jak, ale také kdy ne (Protože rozdělovat slovo knihovna může být v určitých případech faux pass.)
 • Konec nadužívání ukazovacích zájmen a trpného rodu (Bylo spočítáno, že ten rozpočet na tu naši akci nebude dostatečný.)

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Absolvent oboru Elektronické počítačové systémy na SPŠ v Jihlavě, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Jako lektor IT kurzů působí již od roku 1995. Věnuje se zejména produktům firem Microsoft, Adobe, Corel a Apple. K jeho dalším aktivitám patří fotografie, bezpečnost na internetu, cloudové služby, online marketing a copywriting.

Během své profesní dráhy získal mnoho certifikací (MCT, MCP, MOS, ECDL Advanced, ZNCE…). Neustále se vzdělává, ať již pomocí e‑learningových kurzů, tak i na kurzech uznávaných a akreditovaných společností.

Zaujal vás kurz?

Chcete standardní kurz nebo něco ušijeme přímo pro vás?