+420 608 701 500 poptavka@dobrekurzy.cz

MS OFFICE

MS Access ‑ programujte s chutí

VBA (Visual Basic for Applications) se postupem času stalo synonymem pro Excel. Skriptovat pomocí tohoto jazyka můžete ale i ostatní aplikace z balíku MS Office. Vytvářejte, upravujte a přistupujte k datům jednoduše. Máte chuť rozdat si to v připraveném programovém rozhraní?

Co se naučíte

 

Základy jazyka VBA

 • Editor VBA
 • Umístění zdrojového kódu
 • Definice procedur a funkcí
 • Definice proměnných
 • Výrazy
 • Ošetření chybových stavů

Objektový model Accessu

 • Struktura objektů
 • Odkazy na formuláře a sestavy
 • Základní typy událostí
 • Vestavěné funkce
 • Vlastní funkce

Interaktivní formuláře

 • Podmíněné formátování
 • Možnosti využití VBA ve formulářích
 • Hlášení a výzvy
 • Větvení programu
 • Reakce dle přihlášeného uživatele

Programový přístup k datům

 • Struktura rozhraní ADO (ActiveX Data Objects)
 • Připojení k databázi
 • Definice dotazu
 • Čtení ze sady záznamů
 • Aktualizace sady záznamů
 • Aktualizace zdrojových dat

Úprava struktury databáze

 • Využití definičních příkazů SQL
 • Možnosti rozhraní DAO (Data Access Objects)
 • Definice tabulek
 • Definice dotazů

Import a export dat

 • Import textových souborů
 • Kódování textu
 • Export do formátů CSV a XLS
 • Odeslání dat nebo sestavy e-mailem

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Absolvent oboru Elektronické počítačové systémy na SPŠ v Jihlavě, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Jako lektor IT kurzů působí již od roku 1995. Věnuje se zejména produktům firem Microsoft, Adobe, Corel a Apple. K jeho dalším aktivitám patří fotografie, bezpečnost na internetu, cloudové služby, online marketing a copywriting.

Během své profesní dráhy získal mnoho certifikací (MCT, MCP, MOS, ECDL Advanced, ZNCE…). Neustále se vzdělává, ať již pomocí e‑learningových kurzů, tak i na kurzech uznávaných a akreditovaných společností.

Zaujal vás kurz?

Chcete standardní kurz nebo něco ušijeme přímo pro vás?