+420 608 701 500 poptavka@dobrekurzy.cz

MS OFFICE

MS Excel vzorce a funkce

Kurz zaměřený na EXCELentní práci s funkcemi a vzorci. Začneme tím, jak vzorce správně psát, podíváme se na všechny operátory a operace (Umíte například konkatenovat? Víte, na co se používá kareta ^ nebo tilda~?). Upevníme si fixaci adres buněk při kopírování pomocí znaku $. Projdeme si typické problémy s datovými typy a naučíme se je opravovat a konvertovat. Naučíme se vytvářet megavzorce a hledat v nich chyby. Ukážeme si, jak Excel vzorce vyhodnocuje a naučíme se, jak najít vzorce v cizím sešitu a jak je co nejrychleji pochopit. Naučíme se psát pokročilé podmínky a seznámíme se se skvělým pomocníkem „Přejít na – jinak“. Naučíme se používat zajímavé funkce a vysvětlíme si, jak postupovat při učení se nových více než 400.

MS Excel, Excel v vzorce a funkce, Excel profesionál, MS Office, Microsoft 365, Školení a kurzy Jihlava

Co se naučíte

Modul 1: Základy

 • Režimy Excelu
 • Typy dat v Excelu
 • Operace v buňce
 • Operátory a jejich priorita
 • Adresování v Excelu
 • Absolutní a relativní adresy buněk
 • Vazby mezi listy a sešity

Modul 2: Názvy

 • Buněk
 • Oblastí
 • Vzorců
 • Konstant
 • Dynamické oblasti pomocí funkce POSUN
 • Dynamické oblasti pomocí Tabulek

Modul 3: Základy tvorby vzorců

 • Operátory
 • Priorita operátorů
 • Základní matematické operace
 • Méně obvyklé operace

Modul 4: Pokročilá tvorba vzorců

 • Vnořené funkce – megavzorce
 • Vyhodnocování složitého výpočtu krok za krokem
 • Sledování propojení vzorců nástroji předchůdci a následníci

Modul 5: Obecná práce se vzorci

 • Hromadné vkládání vzorců
 • Hromadná editace vzorců
 • Změna aktivní buňky ve vybrané oblasti
 • Snadné označení buněk se vzorci
 • Zobrazování vzorců
 • Vyhledávání vzorců
 • Nahrazování vzorců nebo jejich částí
 • Kopírování vzorců
 • Označování párových závorek
 • IntelliSense
 • Vyznačování logických částí vzorců

Modul 6: 3D (prostorové) vzorce

 • Souvislé řady
 • Nesouvislé řady

Modul 7: Počítání s procenty

 • Definice procent
 • Formát procent
 • Operátor %
 • Přípočet DPH
 • Odpočet DPH
 • Vyjádření procentuálního podílu
 • Procenta v kontingenčních tabulkách

Modul 8: Zaokrouhlování

 • Vizuální zaokrouhlování pomocí formátu
 • Jednoduché zaokrouhlování pomocí funkce ZAOKROUHLIT
 • Zaokrouhlování na celé stovky nebo tisíce
 • Zaokrouhlování jen nahoru či dolů
 • Zaokrouhlování na nejbližší násobek zadané hodnoty
 • Získání celé či desetinné části
 • Modulární aritmetika
 • Výpočet „Baťovských“ cen

Modul 9: Práce s datem

 • Co je to datum
 • Výhody a nevýhody Excel interpretace data
 • Problémy před rokem 1990
 • Problém roku 1990
 • Problém roku 1904
 • Funkce pro práci s datem
 • Příklady běžných výpočtů s datem

Modul 10: Práce s časem

 • Co je to čas
 • Výhody a nevýhody Excel interpretace času
 • Souvislost data a času
 • Funkce pro práci s časem
 • Příklady běžných výpočtů s časem

Modul 11: Práce s textem

 • Interpretce textu v Excelu
 • Problémy s textem v Excelu
 • Kdy je to číslo a kdy text
 • Spojování textových řetězců
 • Rozdělování textových řetězců
 • Konverze texu na číslo
 • Konverze čísla a text
 • Porovnávání čísla a textu

Modul 12: Podmínky v Excelu

 • Základy logiky a pravdivostní hodnoty (PRAVDA a NEPRAVDA)
 • Logické funkce (A, NEBO, NE, PRAVDA, NEPRAVDA)
 • Konverze logické hodnoty na číslo
 • Informační funkce
 • Funkce KDYŽ
 • Základní příklady
 • Složité příklady s násobným vnořením
 • Náhrada násobných podmínek pomocí funkce ZVOLIT
 • Náhrada násobných podmínek pomocí lookup tabulek

Modul 13: Vyhledávání a vyhledávací funkce

 • Transpozice dat
 • SVYHLEDAT
 • VVYHLEDAT
 • VYHLEDAT
 • POZVYHLEDAT
 • INDEX
 • Složitější vyhledávání
 • Vyhledávání citlivé na velikost písmen

Modul 14: Podmíněné formátování zejména pomocí vzorců

 • Základní „presetové“ formáty
 • Datové čáry
 • Ikony
 • Tvorba heat map
 • Pokročilé nastavení „presetových“ formátů
 • Podmíněné formátování pomocí vlastních podmínek
 • Tvorba vzorců podmíněného formátování
 • Podmínky ovládané formolářovými prvky
 • Dynamické formáty

Modul 15: Ověřování vstupních dat

 • Typy a možnosti
 • Problémy
 • Vzorce pro pokročilé ověřování vstupních dat
 • Dynamické seznamy – funkce POSUN poprvé

Modul 16: Pokročilé filtrování pomocí vzorců

 • Pomocí pomocného sloupce
 • Pomocí rozšířeného filtru

Modul 17: Databázové funkce

 • Kriteriální tabulky
 • Syntaxe
 • Příklady využití
 • Porovnání s jinými technikami

Modul 18: Vzorce pro práci s poli (maticové vzorce)

 • Pole (matice)
 • Operace s poli (maticemi)
 • Indexování polí
 • Maticové funkce
 • Základní maticové vzorce
 • Maticové megavzorce

Modul 19: Chyby ve vzorcích

 • Přehled chyb a jejich příčin
 • Hledání a oprava chyb
 • Cyklické odkazy
 • Záměrné cyklické odkazy

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Absolvent oboru Elektronické počítačové systémy na SPŠ v Jihlavě, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Jako lektor IT kurzů působí již od roku 1995. Věnuje se zejména produktům firem Microsoft, Adobe, Corel a Apple. K jeho dalším aktivitám patří fotografie, bezpečnost na internetu, cloudové služby, online marketing a copywriting.

Během své profesní dráhy získal mnoho certifikací (MCT, MCP, MOS, ECDL Advanced, ZNCE…). Neustále se vzdělává, ať již pomocí e‑learningových kurzů, tak i na kurzech uznávaných a akreditovaných společností.

Zaujal vás kurz?

Chcete standardní kurz nebo něco ušijeme přímo pro vás?