+420 608 701 500 poptavka@dobrekurzy.cz

MS OFFICE

MS Word – najděte svůj styl

Šaty dělají člověka a ten, kdo má svůj osobitý styl, je společensky atraktivnější. Tohle tvrzení platí i o textu. Atraktivní dokument bude vždy podrobován menší kritice. Hladkost a elegance napomůže k získání sympatií vašich čtenářů a pomůže vám vyjednat dobré podmínky. Přitom stačí tak málo, najít svůj styl!

Microsoft Word, MS Word, MS Office, Microsoft 365, formátování, ECDL

Co se naučíte

 

Modul 1: Začínáme se styly

 • Proč je používat?
 • Vytvoříme si styl
 • Jak styly souvisejí s motivy?
 • Práce s panelem stylů
 • Jaké jsou typy stylů
 • Formátování (stylování) textu

Modul 2: Aplikace stylů

 • Aplikace stylů pomocí Riboonu
 • Aplikace stylů pomocí okna Použít styl
 • Aplikace stylů pomocí okna Styly
 • Zobrazení seznamu stylů na panelu Rychlý přístup
 • Přepsání stylů
 • Aplikace tabulkových stylů
 • Aplikace stylů seznamů
 • Aplikace stylů víceúrovňových seznamů

Modul 3: Vlastní styly

 • Jmenné konvence
 • Odstavcové styly
 • Aliasy
 • Znakové styly
 • Vytvoření stylu z existujícího formátu
 • Vytvoření nového stylu na základě existujícího
 • Využití dědičnosti stylů

Modul 4: Editace stylů

 • Hledání a stylování textu s lokálními formáty
 • Automatické úpravy stylů
 • Úpravy seznamu stylů
 • Úpravy tabulkových stylů
 • Úpravy stylů seznamů

Modul 5: Použití Galerie stylů pro formátování

 • Formátování na jedno kliknutí
 • Co se děje při aplikaci Galerie stylů
 • Ukládání vlastních galerií stylů
 • Úpravy mezer mezi odstavci v dokumentu

Modul 6: Kopírování, mazání a přejmenovávání stylů

 • Práce s Organizátorem
 • Kopírování stylů pomocí vkládání textu
 • Přejmenování stylů
 • Mazání stylů
 • Mazání sestav Galerií rychlých stylů

Modul 7: Obsahy pomocí stylů

 • Generování obsahu pomocí vestavěných stylů
 • Generování obsahu pomocí vlastních stylů
 • Úpravy obsahu

Modul 8: Správa stylů

 • Navigace pomocí stylů
 • Přidání Galerie rychlých stylů do panelu Rychlý přístup
 • Použití a přiřazení klávesových zkratek
 • Tisk seznamu stylů a jejich klávesových zkratek
 • Omezení uživatelů v přístupu ke stylům
 • Nastavení defaultních hodnot
 • Nastavení pořadí zobrazení stylů
 • Editace, skrývání a …

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka

Absolvent oboru Elektronické počítačové systémy na SPŠ v Jihlavě, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Jako lektor IT kurzů působí již od roku 1995. Věnuje se zejména produktům firem Microsoft, Adobe, Corel a Apple. K jeho dalším aktivitám patří fotografie, bezpečnost na internetu, cloudové služby, online marketing a copywriting.

Během své profesní dráhy získal mnoho certifikací (MCT, MCP, MOS, ECDL Advanced, ZNCE…). Neustále se vzdělává, ať již pomocí e‑learningových kurzů, tak i na kurzech uznávaných a akreditovaných společností.

Zaujal vás kurz?

Chcete standardní kurz nebo něco ušijeme přímo pro vás?